Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pracownicy naukowo-inżynieryjni

KAA - Obserwatorium optyczne, KRA - Obserwatorium radioastronomiczne

dr Monika Adamów +48 (56) 611 3058
KAA 22A
dr Marcin Gawroński +48 (56) 611 3012
KRA 110
dr Bartosz Lew +48 (56) 611 3042
KRA 42
dr Paweł Wolak +48 (56) 611 3012
KRA 110
dr Dominik Wóltański +48 (56) 611 3054
KAA 21a