Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zespół administracyjno-gospodarczy

mgr Emilia Nowakowska
Kierownik zespołu administracyjno-gospodarczego
+48 (56) 611 3077
KRA 11
mgr Krzysztof Bartkiewicz
Zastępca kierownika zespołu administracyjno-gospodarczego ds. technicznych
+48 (56) 611 3031
KRA 31
mgr Anna Folborska
Pracownik zespołu administracyjno-gospodarczego
+48 (56) 611 3003
KRA 12