Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Cikały

mgr Marcin Cikała

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 10 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Cikały.
Tytuł rozprawy: Analiza żółtych gwiazd symbiotycznych AG Dra i StHa 190

Promotor: dr hab. Toma Tomov, prof. UMK
Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Zoła (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK (Centrum Astronomii UMK)

Rozprawa doktorska zostanie wyłożona do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń.

Data
10.04.2017 - 11:00
Miejsce
Sala seminaryjna KRA