Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Deki-Szymankiewicz

Beata Deka-Szymankiewicz

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że dnia 9 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Beaty Deki-Szymankiewicz

Tytuł rozprawy: Parametry podolbrzymów i karłów w próbce PTPS.

Data
09.10.2017 - 11:00
Miejsce
Sala seminaryjna KRA