Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Informacje

Centrum Astronomii UMK jest częścią Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Powstało 1 stycznia 1997 w wyniku połączenia Katedry Radioastronomii i Instytutu Astronomii. Jego siedziba znajduje się w Piwnicach, 15 km na północ od Torunia.