Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gorący gaz oraz „ramiona magnetyczne” galaktyki spiralnej NGC 6946

dr Marek Weżgowiec (OA UJ)

Abstrakt:
„Wielka galaktyka spiralna NGC 6946 znana jest z wysokiej aktywności gwiazdotwórczej, masywnego północnego ramienia spiralnego oraz "ramion magnetycznych", widocznych w spolaryzowanym promieniu radiowym. Umieszczone są one pomiędzy ramionami optycznymi. Silna depolaryzacja Faraday'a emisji z dysku wskazuje na rozległe halo zjonizowanego gazu wokół NGC 6946. Obserwacje NGC 6946, wykonane przy pomocy kamery EPIC-pn obserwatorium rentgenowskiego XMM-Newton, zostały wykorzystane by rozdzielić oraz zbadać emisję źródeł punktowych oraz rozciągłych struktur gorącego gazu, znajdujących się w dysku, ramionach "magnetycznych" oraz halo. Właściwości gorącego gazu w rejonach "ramion magnetycznych" sugerują występowanie grzania gazu dzięki zjawisku rekoneksji magnetycznej. Wyznaczone gęstości energii termicznej w różnych obszarach NGC 6946 zostały porównane z energiami pola magnetycznego, co umożliwiło badanie budżetu energetycznego NGC 6946.”

Data
24.04.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA